Bugun...EMK. TÜMGENERAL MEHMET ALİ ERDOĞAN PAŞA'DAN BOŞNAKLARIN TARİHİ KİTABINA TEPKİ

Bosna Sancak Tarih ve Kültür Vakfı'nın Tarih Vakfı üzerinden yayımladığı "Boşnakların Tarihi" isimli kitap üzerinden yürütülen polemikler ile ilgili olarak Batı Balkanlar, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'da farklı zamanlarda uzun yıllar yaptığım görevler ışığında edindiğim bilgi ve tecrübelerime dayanarak düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

facebook-paylas
Güncelleme: 18-05-2020 13:25:37 Tarih: 18-05-2020 13:13

EMK. TÜMGENERAL MEHMET ALİ ERDOĞAN PAŞA'DAN BOŞNAKLARIN TARİHİ KİTABINA TEPKİ

Söz konusu kitap üzerinden tartışılan iki konu, uzun zamandır başta şahsım olmak üzere Turkiye'de yaşayan tüm Bosnakları üzmüş ve rahatsızlık yaratmış olduğunu görüyorum.

Birinci konu; kitabın içeriğinde Boşnakların Slav, dolayısı ile Sırp kökenli olduğu, ikinci konu ise; kitabın on sözunde Boşnaklar ile hiçbir bağı olmayan birinin, Boşnakların Tarihi kitabında Osmanlı'nın Ermeni, Alevi ve Kürtlere soykırım yaptığına dair imada bulunulması.

Tarih boyunca ırkçı ideolojiler ve yonetimler insanlığa felaketten balka bir şey getirmemiştir. Hiç bir ırk baska bir ırktan üstun değildir. Aksi Cenabı Allah'ın yaratılış felsefesine aykırı olur. Yaradan, her ırka farklı bir guzellik bahşetmistir.

Türk olmak, Boşnak olmak, Sırp olmak, Arap olmak, Acem olmak, Japon olmak vs. ne bir kimseye üstünlük getirir ne de bir eksiklik. Esasen dünyada bir kac Afrika kabilesi dışında saf ırk kalmamıstır. Önemli olan bir ırka ait olmak değil onemli olan insan olmak, adam olmaktır.

Anadolu ve Bosna'yı bir düşünelim. Bu bölgelerde kaç medeniyetin insanları yaşamıslardır? Bunlar buralardan buharlaşıp yok olmamışlardır. Zaman içerisinde asimile olmuşlardır.

Bosnaklar kimdir diye soracak olursak,
1878 de Osmanlının Bosnay'ı kaybetmesinden sonra bölgeye hakim olmaya başlayan Sırplar;
büyük Sırbistan'ı kurma hayaline kapılmışlar, Boşnaklar bu bölgede olduğu müddetçe bu hayallerini gerçekleştiremiyeceklerini bildikleri icin de bizleri bölgeden temizlemek amacı ile defalarca soykırım girişiminde bulunmuşlar ve yapmışlardır.

Her defasında Boşnakları, islamiyeti kabul ederek kendi soylarına ihanet etmekle suçlamışlardır.

Sırplar; kendilerini Balkanların en soylu ulusu olduklarını, bu coğrafyada yaşayan Boşnakların yanı sıra Makedonların, Karadaplıların, Arnavutların hatta Hırvatların bile Sırp oldukkarıni iddia etmektedirler.

1800'lü yıllardan bugüne kadar yazdıkları ve yazdırdırmış oldukları dökümanlarda Boşnakların Slav-Sırp olduklarını iddia etmişlerdir. Bu günde aynı iddialarını sürdurmektedirler.

Maalesef "Bosnakların Tarihi" isimli kitabın yazarı prof. Mustafa İmamoviç te bu yayınların etkisinde kalarak kitabındaki değişik sayfalarda Boşnakların etnik olarak Slav olduklarını defalarca tekrar etmistir.

1995 yılından sonra Sırpların tahakkümünden kurtulan Boşnak bilim adamları ve tarihçileri, bunun doğru olmadığını, Bosnakların Buzul cağından bu yana bu coğrafyada yaşayan insanların soyundan geldiklerini, Slavların M.S. 6'ıncı asırda Avarlarla beraber veya ardından bu coğrafyaya geldiklerini tespit ve teyit etmişlerdir.

2007 yılında İsviçre Genetik Araştırmalar Enstitüsü (İGENEA) tarafından Bosna-Hersekte yasayan insanlar üzerinde yaptığı bir araştırmada Boşnakların genetik dağılımının: %40 Ilir, %20 Got, %15 Kelt, %15 Slav , %6 Turk ,%4 Trak olarak tespit etmistir.

Esasen bu rakamları, Millet olma adına bir anlamı da yoktur. Millet olmanın esas unsurlar; Başta ülkü olmak üzere, kederde , kıvançta , örf , adet, geleneklerde ve gelecekte aynı duyguları paylalmak ve de birlikte beraber olmaktır.

Bosnalılık tarih öncesi zamandan başlar ve günümüzde de devam eder. Bu deyimin iöerisinde Müslüman Boşnaklar, Bosna Hersek'teki eski ve yerli olan şimdiki Ortadoks Sırplar ve Katolik Hırvatlar da vardır.

Boşnaklık ise (Boşnak olmak);
Osmnlının Sancak ve Bosna'yı fethinden sonra, orada yaşayan o dönemde coğunluğu Bogomil inancına sahip Bosnalı ve Sancaklı insanların İslamiyeti kabul etmesi ve Osmanlı'nın inanç , örf, adet, kültür ve gelenekkerine göre bir yalam biçimini kabul etmesidir.

Nitekim Sırplar son soykırım savaşında oldürdükleri her Boşnak icin "Türk oldürdük" demelerinin sebebide budur.
Bütün bunlara rağmen Boşnakların Slav kökünden geldiklerini söylemek hatta iddia etmek, Çetnik Sırpların propogandasını yapmaktan baska bir sey değildir.

Dolayısıyla bu tezi savunan prof. Mustafa İmamoviç'in kitabının, Vakıf tarafından tercüme edilip yayımlanmasında bir kasit yoksa cok yanliş olmustur. Bunun düzeltilmesi de bu vakfın kurucu ve yöneticilerinin tarihi sorumluluğu altındadır.

Cetnik Sırp ifadesini bilinçli bir şekilde kullandim. Zira aklı başında olan Sırp Bilim insanları ve azıcık eğitim görmüş normal Sırplar, bu Cetnik Sırp ideolojisini tasvip etmemekte ve tenkit etmektedirler. Ancak gerek eski Yugoslavya'da Tito donemini (ki kısmen ayr tutabiliriz) gerekse bugünkü Sirbistan'ı idare edenler maalesef aşırı milliyetci, hasta ruhlu Cetnik Sırp kafalı kadrolardır. Bunların beslendikleri ana kaynak Sırp Ortadoks Kilisesidir.

En azılı Çetnik kafalı Sırplarda Karadağ bölgesinde yasayan Sorplar arasından çıkmıştır. Örnek verirsek. Büyük Sırbistanı kurma hayaliyle ,1992-1995 savaşını çıkartan, savaş sırasında binlerce masum Boşnak kadınına tecavüz eden, on binlerce silahsiz ve savunmasız Boşnak erkeğini oldürten, 650 civarinda cami ve mescidimizi tahrip ettiren Mileşovic ve Karaciç karadağlıdır.

Bu soylediklerimin daha iyi anlaşılması icin 2016 yılından beri Sırp Ortadoks kilisesinin Karadağ'da yaşayan Sırplarla birlikte referandumla kurulan Karadağ devletine neler yaptıklar6na bakmak gerek.

Karadağ ın Sırbistan'dan ayrılıp bağımsız bir devlet kurmasını hazmedemeyen Sırplar, bu devleti çökertmek icin ellerinden gelen her türlü imkanı kullanmaktadırlar. Son günlerde Karadağ da ayaklanma provaları yapmaktadırlar. İlk teşebbüsleri 2016 yılında tıpkı Turkiye'deki Feto ayaklanmasına benzer bir ayaklanmayı, Rusya da projelendirdiler. Son anda Amerika'nın Karadağo devletini uyarması sonucu suçüstü yakalandılar.

Karadağ'da oynanan oyunun amacı;
Karadağ'da yaşayan Sırpların haklarının gasp edildiğini bahane ederek son yıllarda güçlenen Rusya'nın da desteğini alarak sirbistan'ın Karadağ'a fiilen mudahalesini sağlamak, ya da mevcut yonetimi Sırplar lehine değiştirerek, Karadağ devletini Sirbistan'ın uydu devleti haline getirmektir.

Karadağ'da yaşayan Boşnaklar, mevcut yonetimin yanında saf tutarak değer unsuru haline gelmişlerdir.

Boşnakların etnik kökeni konusuna geri donersek, bütün bu gerceklere rapmen kendilerinin Sırp kökenli olduğunu hisseden ve iddia eden kişilere söylenecek herhangi bir sözümüz yoktur. Ancak bunları tanımamızda da yarar vardir. Zira aynı çevreler, Türklerin Ermenilere ve Kürtlere soykırım yaptıklarını da ileri sunuyorlar. Onlar kendi adlarına bunu söyleyebilirler, ancak Boşnak Ulusu adına asla konuşma hakları yoktur.

İkinci konu, Kitabın ön sözünde gecen Türklerin Ermenilere ve kürtlere soykırım yaptıklarina dair sözleri.

Bu husus sanırım Tarih Kultür Vakfının dikkatinden kaçmış olmalı. Aksi takdirde böyle bir ifadenin o kitapta yer almasına asla musade edilmezdi. Ancak kendilerinin ve Boşnakların etnik olarak Slav kökünden geldiğini iddia eden bazi mihraklar bu iddiayi savunmaya devam etmektedirler.

Tarihi gercekşudur: Birinci Dünya Savaşının başlarında , Ermenileri de yanlarına alan Ruslar, Doğu Anadolu'da Osmanlı Devleti'ne karşı amansız bir taarruza gecmişlerdir. Bu taarruz sırasında Osmanlı'nın savunma hatlarının gerisinde kalan Ermeni köyleri, illegal Ermeni örgutleri tarafından silahlandırılmışlardır.

Bunlar Osmanlının cephe hattının gerisinde kalan Erzurum, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri gibi ymrelerde silahsiz yaslılar hariç erkeksiz (yaşı tutanların tamamı askere alınmıştı) köylere saldurarak toplu katliamlar yapmışlardır.

Yakin tarihte bu bahsettigim yörelerde birçok toplu mezar cıkartılmıştır. Aynı ceteler Osmanlı ordusunun ikmal hatlarına saldırarak zaiyat verdirmisler ve yer, yer ordunun ikmal sistemini sekteye ugratmışlardır. Taarruz eden Rusyanın da işini kolaylaştırmışlardır.

Osmanlı devleti bu olumsuz duruma tedbir amaçlı olarak, bu bölgede yaşıyan ermenileri yine o zaman kendi toprağı olan Suriye içlerine tehcir etmek zorunda kalmıstır.

Bu yer değiştirme sırasında kontrol dışı bazı trajik olayların yaşanmıs olması kaçınılmazdır. Ancak devletin Ermenilere karşı sistematik bir yok etme hareketi asla olmamamıştır.

Nitekim, Osmanlı Devleti bu intikal sırasında yeterli guvenlik önlemi almayan Boğazlıyan kaymakamını yargıamış ve yanlıs hatırlamıyorsam idam etmistir.

Bu hususu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 26 şubat 1921 tarihinde Amerikalı gazeteci Streitin kendisiyle yaptıpı mulakatta açık bir sekilde ifade etmiştir. Osmanlı imparatorluğu kendi tebasına , Atap, Rum, Ermeni ve Yahudı gibi daima tolerans göstermis iyi niyetli davranmış ve oları devletin her kademesinde clıştırmıştır (cok sayida ermeni paşa, sadrazam ve yüksek seviyeli memur vardir).

Ayrıca Osmanlının soykırım yaptığına dair hic bir uludlararası mahkeme kararı da yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti oluşturulacak uluslararası tarafsız bir tarih komisyonuna Ermenistan'la birlikte açmaya hazır olduğunu dünya kamuoyuna açıklamış ancak, Omanlının Soykırım yaptığını iddia eden Ermenistan kendi arşivlerini böyle tarafsız bir komisyona açmaya yanasmamıştır.

Ermeniler kendi arşivlerini actıkları takdirde geröeklerin ortaya çıkacağından korkmaktadırlar. Onun yerine Avrupa ve Amerika'ya yerlelen Diasporayı kullanarak olayı siyasi boyuta cekmek suretiyle cesitli parlamentolarda siyasi kararlar aldırmayı daha yararlı olduğunu görmüşler ve bunu kullanmaktadırlar.

Bütün bu geröekler ortadayken Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını ima edenler ya da bizzat iddia edenler kimlere hizmet ettikleri konusunda kendilerni sorgulamak zorundalar. Hele Boşnaklar adına konuşan , yazan kişiler , dernek ve kuruluslar çok daha dikkatli olmak zorundalar.

Zira; bu tip ima ve beyanlar , biz Boşnakları tüm imkansızlıklara rağmen bağrına basan, bizlere yer, yurt, barınma imkanları ve perspektif saplayan Türk milletine karşı bir ihanet girişiminden başka bir sey olamaz dedi.
Bu haber 500 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER TARİH Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 34 20 5 9 65 34 69 +31
2 Trabzonspor 34 18 5 11 76 42 65 +34
3 Beşiktaş 34 19 10 5 59 40 62 +19
4 Sivasspor 34 17 8 9 55 38 60 +17
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 57 +24
6 Galatasaray 34 15 8 11 55 37 56 +18
7 Fenerbahçe 34 15 11 8 58 46 53 +12
8 Gaziantep FK 34 11 10 13 49 50 46 -1
9 Antalyaspor 34 11 11 12 41 52 45 -11
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 53 58 43 -5
11 Göztepe 34 11 14 9 44 49 42 -5
12 Gençlerbirliği 34 9 16 9 39 56 36 -17
13 Konyaspor 34 8 14 12 36 52 36 -16
14 Denizlispor 34 9 17 8 31 48 35 -17
15 Çaykur Rizespor 34 10 19 5 38 57 35 -19
16 Yeni Malatyaspor 34 8 18 8 44 51 32 -7
17 Kayserispor 34 8 18 8 40 72 32 -32
18 MKE Ankaragücü 34 7 16 11 31 56 32 -25
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 19 6 9 48 28 66 +20
2 BB Erzurumspor 34 18 8 8 42 26 62 +16
3 Adana Demirspor 34 17 7 10 71 43 61 +28
4 Akhisarspor 34 16 9 9 46 39 57 +7
5 Fatih Karagümrük 34 15 8 11 53 39 56 +14
6 Bursaspor 34 17 9 8 49 41 56 +8
7 Altay 34 14 8 12 48 37 54 +11
8 Keçiörengücü 34 13 10 11 33 28 50 +5
9 Ümraniyespor 34 12 14 8 48 51 44 -3
10 Menemenspor 34 11 12 11 42 46 44 -4
11 Giresunspor 34 12 14 8 39 47 44 -8
12 İstanbulspor 34 9 12 13 45 43 40 +2
13 Balıkesirspor 34 9 14 11 36 48 38 -12
14 Altınordu 34 8 13 13 37 44 37 -7
15 Boluspor 34 6 13 15 30 41 33 -11
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 41 56 30 -15
17 Adanaspor 34 3 19 12 30 55 21 -25
18 Eskişehirspor 34 7 21 6 34 60 12 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/07/2020 Kasımpaşa 3 - 2 Başakşehir FK
 25/07/2020 Göztepe 3 - 1 Sivasspor
 25/07/2020 Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor
 25/07/2020 Konyaspor 2 - 3 Alanyaspor
 25/07/2020 Denizlispor 0 - 1 MKE Ankaragücü
 25/07/2020 Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş
 25/07/2020 Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep FK
 25/07/2020 Fenerbahçe 3 - 1 Çaykur Rizespor
 24/07/2020 Antalyaspor 2 - 2 Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/07/2020 Osmanlıspor FK 4 - 3 Balıkesirspor
 19/07/2020 Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
 18/07/2020 Adana Demirspor 3 - 0 İstanbulspor
 18/07/2020 Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
 18/07/2020 Akhisarspor 3 - 4 Ankara Keçiörengücü
 18/07/2020 Giresunspor 1 - 2 Altay
 18/07/2020 BB Erzurumspor 4 - 1 Ümraniyespor
 18/07/2020 Fatih Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
 17/07/2020 Menemenspor 1 - 1 Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/03/2020 Van Spor 2 - 1 Ergene Velimeşe
 15/03/2020 Bodrumspor 0 - 1 Bandırmaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor 0 - 1 Niğde Anadolu FK
 15/03/2020 Ergene Velimeşe 0 - 3 Tuzlaspor
 15/03/2020 Van Spor 0 - 1 Sakaryaspor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor 0 - 3 Kastamonuspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Uşak Spor 3 - 0 Elazığspor
 14/03/2020 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/03/2020 Artvin Hopaspor 0 - 1 Sultanbeyli Bld.
 18/03/2020 Yomraspor 1 - 0 Serik Belediyespor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor 1 - 0 Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor 0 - 4 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor 0 - 0 Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. 2 - 2 Silivrispor
 15/03/2020 Çatalcaspor 1 - 1 24Erzincanspor
 15/03/2020 Tokatspor 1 - 2 1928 Bucaspor
 15/03/2020 Artvin Hopaspor 2 - 1 Çankaya FK
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI